Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

W związku z trwającym naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, poniżej przedstawiamy Państwu informację dotyczącą kryterium regionalnego zgodnie z § 11 ust. 5 pkt 9 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w sprawie % pokrycia gmin parkami krajobrazowymi lub obszarami chronionego krajobrazu, o których mowa w art. 6 ust.1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie przyrody.

Wykaz gmin których powierzchnia pokryta jest parkami krajobrazowymi i obszarami chronionego i krajobrazu w co najmniej 54 % . Stan na 2.01.2017 r.

L.p nazwa

% powierzchni gminy pokryty parkami krajobrazowymi i obszarami chronionego krajobrazu

1 Chmielnik - gmina wiejska 54,3
2 Wiązownica - gmina wiejska 59,6
3 Błażowa - gmina miejsko-wiejska 60,1
4 Czudec - gmina wiejska 62,6
5 Ostrów - gmina wiejska 63,0
6 Przemyśl - gmina wiejska 64,3
7 Pruchnik - gmina miejsko-wiejska 65,3
8 Cieszanów - gmina miejsko-wiejska 65,8
9 Dzikowiec - gmina wiejska 66,4
10 Sanok - gmina wiejska 68,3
11 Rymanów - gmina miejsko-wiejska 69,3
12 Wojaszówka - gmina wiejska 74,8
13 Cmolas - gmina wiejska 76,1
14 Korczyna - gmina wiejska 77,6
15 Cisna - gmina wiejska 78,9
16 Dukla - gmina miejsko-wiejska 80,1
17 Iwonicz Zdrój - gmina miejsko-wiejska 85,0
18 Zagórz -  gmina miejsko-wiejska 85,4
19 Dydnia - gmina wiejska 85,5
20 Bukowsko - gmina wiejska 86,1
21 Lesko - gmina miejsko-wiejska 86,2
22 Kuryłówka - gmina wiejska 86,9
23 Fredropol - gmina wiejska 91,9
24 Hyżne - gmina wiejska 95,0
25 Czarna – gmina wiejska, pow. bieszczadzki 99,1
26 Sieniawa - gmina miejsko-wiejska 100,0
27 Jaśliska – gmina wiejska 100,0
28 Baligród - gmina wiejska 100,0
29 Komańcza - gmina wiejska 100,0
30 Adamówka - gmina wiejska 100,0
31 Dubiecko - gmina wiejska 100,0
32 Solina - gmina wiejska 100,0
33 Ustrzyki Dolne -  gmina miejsko-wiejska 100,0
34 Horyniec Zdrój - gmina wiejska 100,0
35 Niwiska - gmina wiejska 100,0
36 Bircza - gmina wiejska 100,0
37 Narol - gmina miejsko-wiejska 100,0
38 Dynów - gmina wiejska 100,0
39 Tyrawa Wołoska – gmina wiejska 100,0
40 Olszanica - gmina wiejska 100,0
41 Krasiczyn - gmina wiejska 100,0
42 Krzywcza - gmina wiejska 100,0

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top