Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z informacjami przekazanymi pisemnie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa możliwość korzystania z generatora wniosków w poddziałaniu 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” zostanie czasowo zawieszona.

Wyłączenie funkcjonowania tego narzędzia nastąpi w dniu 21 lutego 2017 r.

Jednocześnie informujemy, iż na stronie internetowej ARiMR zostało udostępnione narzędzie do wyliczania tabel finansowych biznesplanu na formularzu excel.

Ponadto została również doprecyzowana Informacja pomocnicza przy wypełnianiu biznesplanu.

Do pobrania:

Formularze tabel finansowych biznesplanów:

Pismo ARiMR dotyczące zawieszenia działania generatora wniosków.

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top