Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Zgodnie z pismem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. przekazującym Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz zgodnie z Uchwałą Nr 347/7427/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Wytycznych nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz  ustalenia terminu na złożenie sprawozdania z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) wyznacza się termin na złożenie sprawozdania z realizacji LSR za pierwszy rok jej realizacji do końca października br.

Do pobrania:

Załączniki:

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top