Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

W związku z trwającymi naborami dla operacji typu "Zarządzanie zasobami wodnymi" w ramach PROW na lata 2014-2020 uruchomiona została na naszej stronie zakładka, w której zamieszczane będą interpretacje Instytucji zarządzającej i Agencji płatniczej. Interpretacje te znajdują się: Dokumenty/Interpretacje/Zarządzanie zasobami wodnymi.

W dniu 30 września br. odbędzie się XVIII Podkarpackie Święto Miodu - "Wczoraj, dziś i jutro pszczelarstwo na podkarpaciu".

Więcej informacji TUTAJ.

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 22 sierpnia 2023 r. podjął uchwałę nr 517/10873/23 w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top