Serwis Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Województwo Podkarpackie

Serwis Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Województwo Podkarpackie

W zakładce formularze wniosków umieszczono zaktualizowany formularz wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa z wypełnionymi załącznikami w zakresie przetwarzania danych osobowych. Dotyczy załączników nr:

W dniu 20 kwietnia br. w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe pn. „Omówienie warunków przyznania pomocy oraz zasad wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach operacji dotyczących gospodarki wodno-ściekowej”. Szkolenie zostało zorganizowane w związku z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W miniony czwartek, tj. 21 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe pn. „Omówienie warunków przyznania pomocy oraz zasad wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego PROW 2014-2020”.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące ogłoszonego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, które odbędzie się 21 kwietnia br. w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4. Początek spotkania zaplanowano na godz. 10.00. Ze względu na ograniczenia lokalowe prosimy o udział w spotkaniu po dwóch przedstawicieli z danej LGD (istniejących bądź nowo utworzonych).

Serdecznie zapraszamy do Rzeszowa na spotkanie informacyjno-szkoleniowe związane z naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020/22, które odbędzie się 20 kwietnia 2022 r. w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4. Spotkanie przeznaczone jest dla potencjalnych beneficjentów pomocy. Ze względu na ograniczenia lokalowe prosimy o udział w spotkaniu po jednym przedstawicielu z danej instytucji. Zaproszenia zostały przesłane również listownie.

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01, e-mail: urzad@podkarpackie.pl

Back to top