Serwis Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Województwo Podkarpackie

Serwis Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Województwo Podkarpackie

Serdecznie zapraszamy do Rzeszowa na spotkanie informacyjno-szkoleniowe związane z naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, które odbędzie się 09 grudnia 2022 r. w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Od 12 grudnia 2022 r. do 03 lutego 2023 r. będzie trwał nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

(format plików - .pdf, .xlsx, .docx, rozmiar - kilkaset kB, otwierają się w tym samym oknie)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – ogłasza konkurs nr 7/2023 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2023 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023.

Na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi został zamieszczony projekt Regulaminu konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) wraz załącznikami oraz dodatkowymi informacjami.

Za nami kolejne Podkarpackie Święto Miodu. Impreza odbyła się już po raz 17. i przyciągnęła nie tylko wielbicieli miodu, ale także pszczelarzy z całego województwa.

Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmiało: „Wczoraj, dziś i jutro pszczelarstwa na Podkarpaciu”.

Wydarzenie wypełniły m.in: debata, degustacje miodów, konkursy, a także wręczono odznaczenia związkowe.

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01, e-mail: urzad@podkarpackie.pl

Back to top