Podsumowanie spotkania informacyjno-szkoleniowego dotyczącego gospodarki wodno-ściekowej

W dniu 07.08.2019 r. w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe pn. „Omówienie warunków przyznania pomocy oraz wniosku o przyznanie pomocy w ramach operacji dotyczących gospodarki wodno-ściekowej”. Szkolenie zostało zorganizowane w związku z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W spotkaniu licznie uczestniczyli potencjalni beneficjenci, tj. przedstawiciele gmin, spółek, w której jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego oraz związków międzygminnych na obszarze województwa podkarpackiego.

Celem spotkania było omówienie min. warunków przyznania pomocy oraz najważniejszych kwestii związanych z wypełnieniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Spotkanie otworzyła Magdalena Sobina - Dyrektor Departamentu PROW, która powitała przybyłych uczestników.

Dyrektor Departamentu w swoim wystąpieniu zaapelowała do potencjalnych beneficjentów, o dołożenie wszelkiej staranności przy przygotowaniu ww. wniosków, zwróciła uwagę na wiele ważnych kwestii dotyczących spełnienia kryteriów i warunków przyznania pomocy.

Dalszą część spotkania poprowadził Paweł Barnak – Kierownik Oddziału Wdrażania, który szczegółowo omówił kryteria, warunki przyznania pomocy oraz wniosek o przyznanie pomocy.

Spotkanie zakończył panel dyskusyjny, w trakcie którego dyrektor Departamentu PROW Magdalena Sobina wraz z Kierownikiem Pawłem Barnakiem odpowiadali na liczne pytania uczestników spotkania.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią prezentacji przedstawionej podczas spotkania.

DSC_0109.jpg DSC_0110.jpg DSC_0112.jpg

DSC_0114.jpg DSC_0115.jpg DSC_0116.jpg

DSC_0117.jpg DSC_0118.jpg

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (prezentacja_07_08_2019_wod-kan.pptx)Prezentacja przedstawiona podczas spotkania251 kB