Podjęta uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaktualizowanej listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Kształtowanie przestrzeni publicznej”

W dniu 16 lipca 2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaktualizowanej listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W związku z przywróceniem do weryfikacji wniosku jednego z wnioskodawców zaistniała konieczność zmiany uchwały. Aktualnie samorząd województwa nie dysponuje w ramach przedmiotowego poddziałania środkami pozwalającymi na przyznanie pomocy, wobec czego podpisanie umowy z wnioskodawcą będzie możliwe w momencie zwolnienia się środków finansowych powiększających limit.