Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Wzory dokumentów w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji ".

 

Zamieszczone poniżej dokumenty zostały przekazane Samorządowi Województwa Podkarpackiego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Obowiązek ich zamieszczenia w niezmienionej formie wynika z art. 37 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

(format plików - .pdf, .xlsx, .docx, rozmiar - kilkaset kB, otwierają się w tym samym oknie)

 

 

Wniosek o przyznanie pomocy

Umowa

Wniosek o płatność

Wersja 4/z (obowiązuje od 10 września 2019 r.)

Wersja 3/z (obowiązuje od 20 marca 2018 r.)

Wersja 2/z

Informacja monitorująca realizację operacji w ramach poddziałania 19.4

Wersja 4/z (obowiązuje od 10 września 2019 r.)

Wersja 3/z (obowiązuje od 20 marca 2018 r.)

Wersja 2/z

Wersja 1/z

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top