Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

 Strony poszczególnych lokalnych grup działania otwierają się w tym samym oknie.

 

Lp.

 Nazwa LGD

Adres www
1. Czarnorzecko - Strzyżowska Lokalna Grupa Działania http://www.lgdleader.itl.pl/
2. Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja" http://lgd-trygon.pl/
3. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Mleczki" http://www.dorzeczemleczki.pl/
4. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Z Tradycją w Nowoczesność" https://www.ztradycjawnowoczesnosc.pl/asp/start,0
5. Lokalna Grupa Działania Ziemia Łańcucka http://www.lgd-zl.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=8&strona=1&sub=1
6. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Dorzecze Wisłoka" http://www.dorzeczewisloka.pl/asp/start,0
7. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Region Sanu i Trzebośnicy" https://regionsanuitrzebosnicy.pl/
8. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" https://www.lgdliwocz.pl/
9. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Eurogalicja" https://eurogalicja.org/
10. Lokalna Grupa Działania "Kraina Nafty" https://kraina-nafty.pl/
11. Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin https://partnerstwo5gmin.pl/
12. Stowarzyszenie "Lasowiacka Grupa Działania" https://prow2014-2020.lasowiacka.pl/
13. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Pogórze Przemysko - Dynowskie" https://lgdpogorze.eu/
14. Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika-Nauka-Tradycja "PROWENT" Lokalna Grupa Działania https://lgdprowent.pl/
15. Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu http://liderds.ostnet.pl/
16. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Brzozowska" https://lgd.powiatbrzozow.pl/
17. Lokalna Grupa Działania Lasovia https://www.lasovia.com.pl/asp/start,0
18. Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" https://www.lgd-zielonebieszczady.pl/
19. Lokalna Grupa Działania "Ziemia Przemyska" https://ziemiaprzemyska.pl/
20. Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu" - Lokalna Grupa Działania http://www.krainasanu.pl/
21. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej" https://www.lgdnisko.pl/
22. Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja https://www.nowagalicja.pl/
23. Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady http://www.nasze-bieszczady.pl/
24. Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie http://ckpodkarpacie.eu/
25. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Siedlisko" http://lgdsiedlisko.kolbuszowa.pl/
26. Lokalna Grupa Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" https://lgdlubaczow.pl/

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top