Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Poddziałanie „Wsparcie przygotowawcze".

 

Zamieszczone poniżej dokumenty zostały przekazane Samorządowi Województwa Podkarpackiego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Obowiązek ich zamieszczenia w niezmienionej formie wynika z art. 37 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

(format plików - .pdf, .xlsx, .docx, rozmiar - kilkaset kB, otwierają się w tym samym oknie)

 

Wniosek o dofinansowanie

Wersja 2z

Wersja 1z

Umowa

Wersja 2z

Wniosek o płatność

Wersja 2z

Wersja 1z

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top