Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Uwaga! Załączone dokumenty otwierają się w nowym oknie przeglądarki.

 • Wyjaśnienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. wątpliwości w zakresie kwalifikowalności przyłączy wodociągowych (pismo z 18.09.2019 r.) Pobierz PDF
 • Stanowisko ARiMR w sprawie pojawiających się rozbieżności pomiędzy planowanymi wartościami a stanem faktycznym (pismo z dnia 16.07.2018 r.) Pobierz PDF
 • Ujednolicenie zasad przyjmowania podpisów na umowach, deklaracjach wekslowych i wekslach oraz kontrasygnaty skarbnika (pismo z 01.08.2017 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia ARiMR ws. częściowej kwalifikowalności podatku VAT (pismo z 26.01.2017 r.) Pobierz PDF
 • Ważne informacje dla Wnioskodawców, którzy planują złożyć wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”
 • Wyjaśnienia ARiMR ws. terminu rozpoczęcia realizacji robót budowlanych z dnia 22.12.2016 r. Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. sposobu wyliczenia wskaźnika zwodociągowania i skanalizowania (informacje uzupełniające z dnia 07.12.2016 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia Ministerstqwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. sposobu wyliczenia wskaźnika zwodociągowania i skanalizowania Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. intensywności pomocy przyznanej jednostkom sektora finansów publicznych w ramach działań "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" oraz "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21.11.2016 r. Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia ARiMR - 3 pytania dot. gospodarki wodno-ściekowej - z dnia 28.10.2016 r. Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13.07.2016 r. Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13.07.2016 r. Pobierz PDF

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top