Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Operacje typu 7.4.1.1 „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” 7.4.1.2 „Kształtowanie przestrzeni publicznej" 7.6.1 „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Uwaga! Załączone dokumenty otwierają się w nowym oknie przeglądarki.

 • Wyjaśnienia dotyczące zwiększenia wnioskowanej kwoty pomocy na etapie weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" (pismo z 18.09.2018 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia dotyczące możliwości zawarcia z wykonawcą umowy w sprawie zamówienia publicznego przed zawarciem umowy o przyznaniu pomocy – PROW 2014-2020 (pismo z 17.09.2018 r.) Pobierz PDF
 • Informacja dotycząca spełnienia warunku § 4 pkt 5 i 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1737 z późn. zm.). Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia w sprawie kwalifikowalności kosztów w ramach operacji typu "Kształtowanie przestrzeni publicznej" (pismo z 11 maja 2018 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia w sprawie złożenia wniosku o pomoc w innym miejscu w urzędzie marszałkowskim (pismo z 25 kwietnia 2018 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia  w sprawie dwukrotności kwoty pomocy (pismo z 5 kwietnia 2018 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (pismo z 5 kwietnia 2018 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia w zakresie dotyczącym budowy dróg w ramach "Odnowy Wsi" oraz pobierania opłat w przebudowanych, wybudowanych lub wyposażonych obiektach (Pismo z 3 kwietnia 2018 r.) Pobierz PDF 
 • Wyjaśnienia w zakresie kwalifikowalności zakresu dotyczącego zachowania dziedzictwa kulturowego (pismo z 28 marca 2018 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia w zakresie kryteriów wyboru operacji (pisma z 23 i 28 marca 2018 r.) pobierz PDF
 • Wyjaśnienia w zakresie sposobu oceny kryterium wyboru operacji (organizacje pozarządowe lub grupy nieformalne) (pismo z 05 lutego 2018 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia w zakresie możliwości uznania za koszty kwalifikowalne kosztów związanych z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w celu uruchomienia publicznego przedszkola pełnowymiarowego lub publicznego punktu przedszkolnego (Pismo z 05 lutego 2018 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia w sprawie przyznawania punktów za spełnienie kryteriów (Pismo z 26 stycznia 2018 r.) Pobierz PDF
 • Wyjaśnienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. intensywności pomocy przyznanej jednostkom sektora finansów publicznych w ramach działań "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" oraz "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Pobierz PDF

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top