Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

 

Operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Zamieszczone poniżej dokumenty zostały przekazane Samorządowi Województwa Podkarpackiego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Obowiązek ich zamieszczenia w niezmienionej formie wynika z art. 37 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

(format plików - .pdf, .xlsx, .docx, rozmiar - kilkaset kB, otwierają się w tym samym oknie)

 

Wniosek o przyznanie pomocy

Wersja 3z (obowiązuje od 10.04.2019 r.)

Wersja 2z (obowiązuje od 02.11.2018 r.)

Wersja 1z

Wzór umowy

Wersja 8z

Wersja 7z (obowiązuje od 19.08.2021 r.)

Wersja 6z 

Wersja 5z (obowiązuje od 12.03.2020 r.)

Wersja 4z (obowiązuje od 10.04.2019 r.)

Wersja 3z (obowiązuje od 02.11.2018 r.)

Wersja 2z (dla umów podpisanych po 18 stycznia 2017 r.)

Wersja 1z

Wniosek o płatność

Wersja 3z (obowiązuje od 02.11.2018 r.)

Wersja 2z

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top