Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Zamieszczone poniżej dokumenty zostały przekazane Samorządowi Województwa Podkarpackiego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Obowiązek ich zamieszczenia w niezmienionej formie wynika z art. 37 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

(format plików - .pdf, .xlsx, .docx, rozmiar - kilkaset kB, otwierają się w tym samym oknie)

 

Wniosek o przyznanie pomocy


Umowa

wersja 6z 

wersja 5z 

wersja 4z 

wersja 3z (obowiązująca od 22.11.2019 r.)

wersja 2z


Wniosek o płatność

wersja 6z

wersja 5z (obowiązuje od 20 czerwa 2018 r.)

wersja 4z (z 17.01.2018 r.)

wersja 3z 

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top