Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

W związku z zakończeniem weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór wniosków o umieszczenie w wykazie ekspertów wykonujących zadania związane z wyborem strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PS WPR 2023–2027 i FEP 2021–2027 ogłoszony w dniu 17 maja 2023 r., Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą Nr 498/10426/23 z dnia 20 czerwca 2023 r. przyjął Wykaz ekspertów w ramach wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PS WPR na lata 2023-2027 i FEP 2021-2027.

Do pobrania:

  1. Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia wykazu ekspertów
  2. Wykaz ekspertów LSR

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top