Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Operacje realizowane w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020

Poniższe linki otwierają pliki pdf w tym samym oknie. Każdy z plików to ok. 200 kB.

Informacja o realizacji operacji pt."Wynagrodzenia dla pracowników Oddziału Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w 2023 i 2024 roku"

Informacja o realizacji operacji pt. "Wynagrodzenia dla pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2023 i 2024 roku"

Informacja o realizacji operacji pt."Wydatki umożliwiające sprawne funkcjonowanie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie od grudnia 2022 r. do maja 2024 roku - kontrola"

Informacja o realizacji operacji pt."Bieżące funkcjonowanie Oddziału Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Informacji i Promocji w Województwie Podkarpackim"

Informacja o realizacji operacji pt. "Wynagrodzenia dla pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2022 i 2023 roku"

Informacja o realizacji operacji pt. "Wynagrodzenia dla pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2023 roku" 

Informacja o realizacji operacji pt."Wynagrodzenia dla pracowników Oddziału Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w 2023 roku"

Informacja o realizacji operacji pt."Koszty bieżące związane z funkcjonowaniem Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie od marca 2022 r. do grudnia 2023 roku.

Informacja o realizacji operacji pt. "Wynagrodzenia dla pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w 2022 i 2023 roku"

Informacja o realizacji operacji pt. "Realizacja Planu Operacyjnego KSOW w 2022 i 2023 roku" 

Informacja o realizacji operacji pt."Bieżące funkcjonowanie Oddziału Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Informacji i Promocji w Województwie Podkarpackim"
Informacja o realizacji operacji pt."Koszty bieżące związane z funkcjonowaniem Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2022 i 2023 r.

Informacja o realizacji operacji pt."Wydatki umożliwiające sprawne funkcjonowanie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie od marca 2022 r. do czerwca 2023 roku - kontrola"

Informacja o realizacji operacji pt. "Realizacja Planu Operacyjnego KSOW w (2022 i 2023)" 

Informacja o realizacji operacji pt."Wynagrodzenia dla pracowników Oddziału Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach w 2022 roku"

Informacja o realizacji operacji pt. "Wynagrodzenia dla pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w 2021 i 2022"

Informacja o realizacji operacji pt."Koszty bieżące związane z funkcjonowaniem Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie od sierpnia 2021 r. do grudnia 2022 roku.

Informacja o realizacji operacji pt. "Wynagrodzenia dla pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w latach 2021-2022"

Informacja o realizacji operacji pt. "Wynagrodzenia dla pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w latach 2021-2022"

Informacja o realizacji operacji pt."Bieżące funkcjonowanie Oddziału Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Informacji i Promocji w Województwie Podkarpackim w ramach PROW (2021 i 2022 r.)"

Informacja o realizacji operacji pt. "Realizacja Planu Operacyjnego KSOW w 2021 i 2022" 

Informacja o realizacji operacji pt. "Wynagrodzenia dla pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2020-2022"

Informacja o realizacji operacji pt."Wynagrodzenia dla pracowników Oddziału Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2021 i 2022" 

Informacja o realizacji operacji pt. "Wynagrodzenia dla pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego"

Informacja o realizacji operacji pt."Wydatki umożliwiające sprawne funkcjonowanie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie od sierpnia 2021 r. do czerwca 2022 roku - kontrola"

Informacja o realizacji operacji pt. "Realizacja Planów Operacyjnych KSOW (2021 i 2022 r.)"

Informacja o realizacji operacji pt. "Realizacja Planu Operacyjnego KSOW w 2020 i 2021 r." 

Informacja o realizacji operacji pt. "Wynagrodzenia dla pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2020 oraz 2021"

Informacja o realizacji operacji pt."Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2020 i 2021 roku - kontrola"

Informacja o realizacji operacji pt. "Wynagrodzenia pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2020 oraz 2021"  

Informacja o realizacji operacji pt. "Wynagrodzenia dla pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2019, 2020 oraz 2021" 

Informacja o realizacji operacji pt."Koszty bieżące związane z funkcjonowaniem Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w listopadzie 2020 r. i 2021 roku.

Informacja o realizacji operacji pt. "Wynagrodzenia pracowników Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2020 oraz 2021"  

Informacja o realizacji operacji pt. "Wynagrodzenia pracowników Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2020 i 2021" 

Informacja o realizacji operacji pt."Wynagrodzenia dla pracowników Oddziału Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2020 i 2021"

Informacja o realizacji operacji pt. "Realizacja Planów Operacyjnych KSOW w 2020 i 2021 r."

Informacja o realizacji operacji pt."Wydatki umożliwiające sprawne funkcjonowanie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w grudniu 2020 i 2021 roku - kontrola" 

Informacja o realizacji operacji pt."Wynagrodzenia dla pracowników Oddziału Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2020 i 2021"

Informacja o realizacji operacji pt."Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2020 i 2021 roku - kontrola"

Informacja o realizacji operacji pt."Koszty bieżące związane z funkcjonowaniem Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2020 i 2021 r."(2020 i 2021 r.)

Informacja o realizacji operacji pt. "Wynagrodzenia dla pracowników  Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich"

Informacja o realizacji operacji pt."Bieżące funkcjonowanie Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim w ramach PROW 2014 – 2020 (2020 i 2021 r.)"
Informacja o realizacji operacji pt. "Wynagrodzenia pracowników Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2019 i 2020"

Informacja o realizacji operacji pt. "Wynagrodzenia dla pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2019 i 2020 roku oraz wypłata dodatkowego wynagrodzenia za 2018 r."

Informacja o realizacji operacji pt. "Realizacja Planów Operacyjnych KSOW w 2019 i 2020 r."

Informacja o realizacji operacji pt."Wynagrodzenia dla pracowników Oddziału Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2019 i 2020 roku"

Informacja o realizacji operacji pt."Realizacja Planu Działania PROW 2014 – 2020 (2019 i 2020 r.)"

Informacja o realizacji operacji pt."Bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2019 i 2020 roku– kontrola"

Informacja o realizacji operacji pt."Koszty bieżące związane z funkcjonowaniem Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2019 i 2020 r."(2019 i 2020 r.)

Informacja o realizacji operacji pt."Bieżące funkcjonowanie Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim w ramach PROW 2014 – 2020 (2019 i 2020 r.)"

Informacja o realizacji operacji pt. "Realizacja Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 oraz Planu Działania PROW 2014-2020 w zakresie schematu II (2020 r."

Informacja o realizacji operacji pt. "Wynagrodzenia dla pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2018 i 2019 roku – realizujących zadania PROW 2014-2020"

Informacja o realizacji operacji pt. "Koszty bieżące związane z funkcjonowaniem Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2018 i 2019 r."

Informacja o realizacji operacji pt. "Realizacja Planów Komunikacyjnych PROW 2014-2020"

Informacja o realizacji operacji pt. "Wynagrodzenia pracowników Oddziału Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w 2018 i 2019 roku"

Informacja o realizacji operacji pt. "Koszty bieżące związane z funkcjonowaniem Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2018 - 2019 – kontrola"

Informacja o realizacji operacji pt. "Wynagrodzenia dla pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2018 i 2019 roku"

Informacja o realizacji operacji pt. "Bieżące funkcjonowanie Oddziału Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim w ramach PROW 2014-2020 (2018 i 2019 r.)"

Informacja o realizacji operacji pt. "Wynagrodzenia dla pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2017 i 2018 r."

Informacja o realizacji operacji pt. "Realizacja Planów Komunikacyjnych PROW 2014-2020 w 2017 i 2018 r."

Informacja o realizacji operacji pt. "Koszty bieżące związane z funkcjonowaniem Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2017 i 2018 – kontrola"

Informacja o realizacji operacji pt. "Wynagrodzenia pracowników Oddziału Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w 2017 i 2018 roku"

Informacja o realizacji operacji pt. "Realizacja Planu Działania PROW 2014 – 2020 (2017 i 2018 r.)

Informacja o realizacji operacji pt. "Bieżące funkcjonowanie Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim w ramach PROW 2014-2020 (2017 i 2018 r.)

Informacja o realizacji operacji pt. "Koszty bieżące związane z funkcjonowaniem Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2017 i 2018 r." 

Informacja o realizacji operacji pt. "Wynagrodzenia pracowników Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w 2015, 2016 i 2017 roku"

Informacja o realizacji operacji pt. "Koszty bieżące związane z funkcjonowaniem Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2015, 2016 i 2017 r.

Informacja o realizacji operacji pt. "Realizacja Planów Komunikacyjnych PROW 2014-2020"

Informacja o realizacji operacji pt. "Bieżące funkcjonowanie Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim w ramach PROW 2014-2020"

Informacja o realizacji operacji pt. "Wynagrodzenia pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2015, 2016 i 2017 roku"

Informacja o realizacji operacji pt. "Koszty bieżące związane z funkcjonowaniem Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich – kontrola"

Informacja o realizacji operacji pt. "Realizacja Planu Działania PROW 2014-2020"

 

 

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top