Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

 

Uwaga! Załączone dokumenty otwierają się w nowym oknie przeglądarki.

  • Informacja MRiRW w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach PROW 2014-2020 w kontekście przepisów o zamówieniach publicznych, z uwzględnieniem zamówień sektorowych. Pobierz PDF
  • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PORADY DLA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych - Poradnik wydany przez Komisję Europejską.  Pobierz PDF

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top