Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Zamieszczone poniżej dokumenty zostały przekazane Samorządowi Województwa Podkarpackiego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Obowiązek ich zamieszczenia w niezmienionej formie wynika z art. 37 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

(format plików - .pdf, .xlsx, .docx, rozmiar - kilkaset kB, otwierają się w tym samym oknie)

 

Wniosek o przyznanie pomocy 

Wersja 5z (obowiązuje od 28 lipca 2022 r.)

Wersja 4z (obowiązuje od 29 czerwca 2021 r.)

Wersja 3z (obowiązuje od 16 października 2017 r.)

Należy jednak pamiętać, iż 9 września 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowango przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. I. poz. 1588), którego regulacje stosuje się do:

  • postępowań w sprawach dotyczących przyznania pomocy wszczętych w terminach skłądania wniosków, które rozpoczęły bieg w dniu wejścia w życie tych przepisów lub po tym dniu tj. dnia 9 września 2017 r. i później (operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD),
  • postępowań w sprawach przyznania pomocy oraz wypłaty pomocy na operacje własne LGD oraz projekty grantowe, które w dniu 9 września 2017 r. były rozpoczęte i jeszcze niezakończone oraz nowych postepowań w sprawie przyznania pomocy oraz wypłaty pomocy, wszczętych od tego terminu.

Oznacza to, że regulacje wynikające ze zmienionego rozporządzenia należy stosować w ramach postępowań zgodnie z ww. zasadami, niezależnie od tego na jakim formularzu wniosek został złożony.

 

Wersja 2z 

Umowa

Wersja 6z (obowiązuje od 4 lipca 2022 r.)

Wersja 5z (obowiązuje od 21 grudnia 2020 r.)

Wersja 4z (obowiązuje od 30 maja 2018 r.)

Wersja 3z (obowiązuje od 16 października 2017 r.)

Wersja 2z

Aneksy 

Wniosek o płatność 

Wersja 5z (obowiązuje od 4 lipca 2022 r.)

Wersja 4z (obowiązuje od 12 czerwca 2019 r.)

Wersja 3z (obowiązuje od 16 października 2017 r.)

Wersja 2z

Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu beneficjenta

Wersja 1

 

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/ Informacja po realizacji operacji

 

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top