Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Od 7 kwietnia do 31 maja 2022 r. będzie trwał nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Ogłoszenie przedmiotowego naboru umożliwi wykorzystanie środków finansowych w wysokości ponad 122 mln zł pochodzących z Europejskiego Instrumentu Odbudowy (EIO), które zostały przyznane dla Województwa Podkarpackiego.

Intensywność pomocy wynosi do 100 % kosztów kwalifikowalnych.

Limit pomocy na obszar danej gminy w okresie realizacji PROW wynosi do 5 mln zł.

W ramach kosztów kwalifikowalnych finansować można między innymi koszty budowy/przebudowy:

  • sieci wodociągowych,
  • sieci kanalizacyjnych,
  • oczyszczalni ścieków,
  • przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • stacji uzdatniania wody,
  • podziemnych zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności co najmniej 100 m3 albo budowy takich zbiorników wraz z budową lub przebudową systemu kanalizacji deszczowej lub infrastruktury towarzyszącej, które umożliwiają ich prawidłowe funkcjonowanie.

Do kosztów kwalifikowalnych zaliczyć można także tzw. koszty ogólne związane z przygotowaniem i realizacją operacji np.: koszty opracowania dokumentacji technicznej, koszty sprawowania nadzoru inwestorskiego i inne.

W kwietniu br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego zostanie przeprowadzone szkolenie w zakresie: omówienia warunków przyznania pomocy, zobowiązań beneficjenta wynikających z zawartej umowy, wypełniania wniosku o przyznanie pomocy oraz przedłożenia wymaganych załączników do wniosku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, pod numerami telefonów (17) 747 69 07, (17) 747 69 05 oraz poprzez zapytania e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków.

Link do pobrania dokumentów: https://prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/formularze-wnioskow-i-umow/gospodarka-wodno-sciekowa

Ogłoszenie o naborze wniosków dostępne jest TUTAJ.

 

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top