Serwis Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Województwo Podkarpackie

Serwis Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Województwo Podkarpackie

×

Błąd

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /2016/umowy is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

Od 15 czerwca do 29 lipca br. będzie trwał nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020/22.

Zarząd Województwa Podkarpackiego ustalił termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Termin składania wniosków: od 27 czerwca 2022 r. do 25 lipca 2022 r.

W zakładce formularze wniosków umieszczono zaktualizowany formularz wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa z wypełnionymi załącznikami w zakresie przetwarzania danych osobowych. Dotyczy załączników nr:

W dniu 20 kwietnia br. w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe pn. „Omówienie warunków przyznania pomocy oraz zasad wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach operacji dotyczących gospodarki wodno-ściekowej”. Szkolenie zostało zorganizowane w związku z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W miniony czwartek, tj. 21 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe pn. „Omówienie warunków przyznania pomocy oraz zasad wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego PROW 2014-2020”.

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01, e-mail: urzad@podkarpackie.pl

Back to top