Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Zarząd Województwa Podkarpackiego ustalił termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Termin składania wniosków: od 15.06.2022 r. do 29.07.2022 r.

Do pobrania:

1. Treść ogłoszenia (.docx, 172 kB otwiera się w tym samym oknie)
2. Uchwała Zarządu Województwa (.docx, 21 kB otwiera się w tym samym oknie)
3. Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy. 

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top