Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

W dniu 25 maja br. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

W związku z powyższym zamieszczamy aktualne formularze oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych, w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach podziałania 19.2, 19.3 oraz 19.4,  które należy załączyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy/umową o przyznaniu pomocy/wnioskiem o płatność. Dokumenty składają się z klauzul informacyjnych – informacje o przetwarzaniu danych osobowych obowiązkowych oraz klauzul zgód – zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Do pobrania:

Pismo - RODO

19.2_klauzule

19.2_klauzule_ DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO

19.2_klauzule_ DO LISTY OBECNOŚCI

19.3_klauzule

19.3_klauzule_DO_LISTY OBECNOŚCI

19.4_klauzule

 

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top