Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

W dniu 18 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Dofinansowaniem zostały objęte wszystkie operacje znajdujące się na zatwierdzonej liście rankingowej operacji.

Łączna powierzchnia scalanych gruntów wyniesie ponad 5 600 ha.

Całkowity koszt realizacji wszystkich operacji wynosi 68 633 072,59 zł, z czego poziom pomocy ze środków EFRROW w formie refundacji wynosi 43 671 211,00 zł.

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top