Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Szanowni Państwo,
mamy przyjemność poinformować, że 29 stycznia br. podczas spotkania z samorządami województw, które odbyło się w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazana została informacja o przeznaczeniu dodatkowych środków na finansowanie inwestycji typu „gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 Na Podkarpacie trafi dodatkowo 6,8 mln euro. Planowany nabór wniosków o przyznanie pomocy ogłoszony zostanie najprawdopodobniej na przełomie I i II kwartału br. Dotychczasowe zasady wsparcia nie zmieniają się a pomoc przyznawana będzie na podstawie przepisów określonych w treści Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1182 ze zm.). Tekst przepisów dostępny jest tutaj:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/podstawowe-uslugi-i-odnowa-wsi-na-obszarach-wiejskich1

Bliższe informacje na temat planowanego naboru udostępniane będą na stronie internetowej:

http://prow.podkarpackie.pl/index.php/nabory/nabory-um/gospodarka-wodno-sciekowa

Telefonicznie można kontaktować się w tej sprawie z sekretariatem Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod nr telefonu 17 747 69 40.

Liczymy na Państwa gotowość inwestycyjną i zachęcamy do aplikowania!

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top