Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Miło nam poinformować Państwa o dobrym wyniku Samorządu Województwa Podkarpackiego w zakresie zrealizowanych w 2018 r. płatności w ramach PROW 2014-2020.

Jak wynika z informacji przekazanych przez przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podczas spotkania zorganizowanego w Warszawie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które odbyło się 29 stycznia br. w siedzibie resortu rolnictwa – Województwo Podkarpackie zajęło wysokie bo drugie miejsce w kraju pod względem zrealizowanych w 2018 r. płatności. Do końca ubiegłego roku udało się wystawić zlecenia płatności na kwotę 102 894 809,83 zł, co pozwoliło osiągnąć zakładane prognozy finansowe. Pierwsze miejsce w ramach niniejszego rankingu należy do Samorządu Województwa Wielkopolskiego z płatnościami dokonanymi na poziomie 106 510 311,03 zł zaś na trzeciej pozycji uplasował się Samorząd Województwa Mazowieckiego z wynikiem 98 956 035,37 zł.

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top