Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

W dniu 12 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Dofinansowaniem zostały objęte wszystkie operacje znajdujące się na zatwierdzonej zaktualizowanej liście operacji.

Łączna kwota pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na te operacje wyniesie 2 087 493,00 zł.

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top