Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

W dniu 26 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Dofinansowaniem zostały objęci Wnioskodawcy znajdujący się na przedmiotowej liście na pozycjach od 1 do 10, tj. mieszczące się w 100% limitu środków czyli w kwocie 3 892 937,98 zł. Kolejne umowy zawierane będą w momencie pojawienia się wolnych środków (zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, oszczędności poprzetargowe).

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top