Serwis Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Województwo Podkarpackie

Serwis Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Województwo Podkarpackie

Poniżej przedstawiamy listę pytań lokalnych grup działania dotyczących konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przekazanych za pośrednictwem Samorządów Województw do MRiRW wraz z odpowiedziami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pobierz:

Pytania i odpowiedzi MRIRW odnośnie konkursu na wybór lokalnych strategii rozwoju realizowanych w okresie 2014-2020.

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01, e-mail: urzad@podkarpackie.pl

Back to top