Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Poniżej przedstawiamy listę pytań lokalnych grup działania dotyczących konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przekazanych za pośrednictwem Samorządów Województw do MRiRW wraz z odpowiedziami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pobierz:

Pytania i odpowiedzi MRIRW odnośnie konkursu na wybór lokalnych strategii rozwoju realizowanych w okresie 2014-2020.

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top