Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Podkarpackiego zaktualizowanej listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Gospodarka wodno-ściekowa” informujemy Państwa, że zawieranie umów odbywało się będzie w sposób korespondencyjny.

W związku z tym, iż Samorząd Województwa oczekuje na stosowne dokumenty pozwalające na zawieranie umów w sposób korespondencyjny, które maja być przekazane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prosimy Państwa o cierpliwość i wyrozumiałość.

Niezwłocznie po ich otrzymaniu zostaną do Państwa wysłane pisma informujące o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz przekazujące stosowne dokumenty tj. umowy oraz aneksy do umów celem ich podpisania.
Z informacji uzyskanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika, iż dokumenty te mają zostać przesłane na przełomie miesięcy maj/czerwiec.

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top