Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serdecznie zapraszamy do Rzeszowa na spotkanie informacyjno-szkoleniowe związane z naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020/22, które odbędzie się 20 kwietnia 2022 r. w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4. Spotkanie przeznaczone jest dla potencjalnych beneficjentów pomocy. Ze względu na ograniczenia lokalowe prosimy o udział w spotkaniu po jednym przedstawicielu z danej instytucji. Zaproszenia zostały przesłane również listownie.

PROGRAM SPOTKANIA

9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników.

10:00 – 10:10 Rozpoczęcie spotkania.

10:10 – 11:00 Omówienie regulacji prawnych dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.

11:00 – 11:10 Przerwa kawowa.

11:10 – 12:00 Omówienie najważniejszych kwestii dotyczących wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.

12:00 – 12:30 Przerwa kawowa.

12:30 – 15:00 Pytania i odpowiedzi.

15:00 – Zakończenie spotkania.

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top