Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

W dniu 20 kwietnia br. w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe pn. „Omówienie warunków przyznania pomocy oraz zasad wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach operacji dotyczących gospodarki wodno-ściekowej”. Szkolenie zostało zorganizowane w związku z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem spotkania było omówienie min. warunków przyznania pomocy oraz najważniejszych kwestii związanych z wypełnieniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.

W spotkaniu wzięli udział potencjalni beneficjenci, tj. przedstawiciele gmin, spółek, w której jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego oraz związków międzygminnych na obszarze województwa podkarpackiego.

Spotkanie otworzyła Magdalena Sobina – Dyrektor Departamentu PROW, która powitała przybyłych uczestników. W swoim wystąpieniu zwróciła się do potencjalnych beneficjentów o dołożenie wszelkiej staranności przy przygotowaniu ww. wniosków, wskazała na wiele ważnych kwestii dotyczących spełnienia kryteriów i warunków przyznania pomocy.

W dalszej części spotkania Paweł Barnak – kierownik Oddziału wdrażania, szczegółowo omówił kryteria, warunki przyznania pomocy oraz formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.

Na koniec spotkania uczestnicy mieli możliwość indywidualnego omówienia zagadnień związanych z planowanymi inwestycjami w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, które mogłyby być przedmiotem wniosku o przyznanie pomocy.

Poniżej zamieszczamy dane statystyczne pomocne do wyliczenia wskaźników zwodociągowania, skanalizowania, wysokości podstawowego dochodu podatkowego gminy i liczby ludności.

Zachęcamy również do zapoznania się z treścią prezentacji przedstawionej podczas spotkania.

 Wystąpienie Pani Magdaleny Sobiny – Dyrektora Departamentu PROW podczas spotkania informacyjno-szkoleniowego dotyczącego gospodarki wodno-ściekowej
 Uczestnicy spotkania informacyjno-szkoleniowego dotyczącego gospodarki wodno-ściekowej
 Wystąpienie Pana Pawła Barnaka – Kierownika Oddziału wdrażania w Departamencie PROW podczas spotkania informacyjno-szkoleniowego dotyczącego gospodarki wodno-ściekowej

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top