Serwis Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Województwo Podkarpackie

Serwis Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Województwo Podkarpackie

W zakładce formularze wniosków umieszczono zaktualizowany formularz wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa z wypełnionymi załącznikami w zakresie przetwarzania danych osobowych. Dotyczy załączników nr:

  • 1a /KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - dotyczy osób fizycznych/;
  • 2a /Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości, że wyraża zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności/;
  • 13 /Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania przez Samorząd Województwa oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa danych osobowych osób fizycznych, które zostaną przekazane przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy/;

 

Do pobrania formularz wniosku:
https://prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/formularze-wnioskow-i-umow/gospodarka-wodno-sciekowa (otwiera się w tym samym oknie)

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01, e-mail: urzad@podkarpackie.pl

Back to top