Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Zakończono proces weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach II naboru na „Wsparcie przygotowawcze" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W wyniku zakończonej weryfikacji, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego zawieranych jest 25 umów o przyznanie pomocy z lokalnymi grupami działania z terenu województwa podkarpackiego.

Pomoc finansowa przeznaczona dla każdej z lokalnych grup działania w ramach poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” wynosi 74 000,00 zł. Środki te zostaną wykorzystane na oddolne opracowanie i przygotowanie lokalnych strategii rozwoju planowanych do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej.

Więcej szczegółów TUTAJ.

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top