Serwis Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Województwo Podkarpackie

Serwis Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Województwo Podkarpackie

W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 27 grudnia 2022r r. uchwały Nr 447/9275/22 w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zapraszamy Państwa na uroczyste podpisanie umów o przyznanie pomocy.

Uroczyste podpisanie umów odbędzie się w dniu 10 stycznia 2023r. o godz. 13:30 w Sali Audytoryjnej (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Na zaktualizowanej liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy znalazło się 81 wnioskodawców.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1755 z późn. zm.) limit środków z Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy (EURI) dla Województwa Podkarpackiego na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa wynosi 26 833 943 euro, co w przeliczeniu według kursu opublikowanego przez Europejski Bank Centralny obowiązującego w miesiącu grudniu 2022 r. (kurs euro: 4,6730) wynosi 125 395 015,64 zł.

Wobec powyższego zawarcie umów z Wnioskodawcami nastąpi w kolejności od poz. 1 do poz. 38 zaktualizowanej listy.

Umowa z Wnioskodawcą znajdującym się na poz. 39 (w chwili zatwierdzenia uchwały operacja mieści się w limicie dostępnych środków) zostanie zawarta po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej.

Kolejne umowy zawierane będą w momencie pojawienia się wolnych środków (zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, oszczędności przetargowe) pod warunkiem spełnienia przez tych wnioskodawców warunków przyznania pomocy.

 

Do pobrania:

Uchwała NR 447/9275/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego wraz z zaktualizowaną listą operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy.

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01, e-mail: urzad@podkarpackie.pl

Back to top