Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 515/10841/ 23 z dnia 16 sierpnia 2023 r. powołał Komisję do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz przyjął Regulamin jej działania. W skład Komisji wchodzą pracownicy Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz eksperci wyznaczeni z Wykazu Ekspertów.

Eksperci wybrani w skład Komisji to osoby ściśle związane z praktyką wdrażania LSR na obszarach wiejskich w Polsce. Większość wskazanych ekspertów posiada doświadczenie w pracy w komisjach dokonujących wyboru LSR. W składzie Komisji znajdują się także eksperci, którzy posiadają doświadczenie w ocenie wielofunduszowych LSR.

Po przeprowadzeniu oceny spełnienia warunków dostępu, Komisja dokona oceny LSR pod względem spełnienia kryteriów wyboru opisanych w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

 

 

Do pobrania:

  1. Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 515/10841/ 23 z dnia 16 sierpnia 2023 r.
  2. Regulamin działania Komisji do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
  3. Załącznik nr 1 do Regulaminu działania Komisji do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
  4. Załącznik nr 2 do Regulaminu działania Komisji do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
  5. Załącznik nr 3 do Regulaminu działania Komisji do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top