Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

W dniu 19 października br. w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe pn. „Omówienie warunków przyznania pomocy oraz zasad wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach operacji typu: Zarządzanie zasobami wodnymi”.

Szkolenie zostało zorganizowane w związku z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W spotkaniu wzięli udział potencjalni beneficjenci, tj. przedstawiciele gmin z terenu województwa podkarpackiego.

Spotkanie prowadził Paweł Barnak – Kierownik Oddziału Wdrażania w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podczas szkolenia zostały szczegółowo omówione zasady i warunki przyznania pomocy, kryteria wyboru operacji oraz najważniejsze kwestie związane z wypełnieniem wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.

Ostatnim punktem spotkania była dyskusja, podczas której udzielane były odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników w zakresie zagadnień związanych z planowanymi inwestycjami w zakresie Zarządzania zasobami wodnymi, które mogłyby być przedmiotem wniosku o przyznanie pomocy.

Poniżej zamieszczamy dane statystyczne pomocne do wyliczenia punktów za poszczególne kryteria oceny punktowej.
Zachęcamy również do zapoznania się z prezentacją przedstawioną podczas spotkania.

 Do pobrania:

  1. Prezentacja.
  2. Dochody podatkowe Gmin.
  3. Wykaz gmin na terenie których wystąpiła susza w okresie od 2007 r. do 2021 r.
  4. Jednolite części wód powierzchniowych, które zagrożone są nieosiągnięciem celów środowiskowych.

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top