Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Prawie 89 mln euro czyli około 385 mln złotych trafi do 26 lokalnych grup działania na Podkarpaciu. Marszałek Władysław Ortyl oraz Wicemarszałek Piotr Pilch 9 stycznia br. podpisali tzw. „umowy ramowe” z Lokalnymi Grupami Działania z całego regionu na wykorzystanie środków z nowej perspektywy finansowej.

Po raz pierwszy Zarząd Województwa Podkarpackiego zdecydował o poszerzeniu źródła finansowania LGD. Działania w ramach lokalnych strategii rozwoju będą po raz pierwszy realizowane w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 oraz w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 .

W poprzedniej perspektywie było to około 60 mln euro dla lokalnych grup działania. Formuła wielofunduszowa pozwoli na wykorzystanie znacznie większej kwoty niż dotychczas.

Pieniądze dla Lokalnych Grup Działania pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (FEP 2021-2027) przeznaczone zostaną na realizację działań związanych z rozwojem zdolności uczniów poza edukacją formalną, wsparciem jakości edukacji oraz wsparciem osób dorosłych w zdobywaniu podstawowych kompetencji, jak również działań dotyczących usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej i integracji społecznej na obszarach wiejskich. Lokalne Grupy Działania otrzymają również środki finansowe wspierające dalsze zarządzanie LSR. Zgodnie ze słowami marszałka Władysława Ortyla jest to ogromne wsparcie dla podkarpackich wsi, które z pewnością zostanie spożytkowane efektywnie i efektownie.
Podpisanie umów poprzedziła konferencja prasowa.

Więcej informacji tutaj.

 

Wicemarszałek Piotr Pilch wraz z przedstawicielami 26 Lokalnych Grup Działania podczas uroczystego podpisania tzw. ,,umów ramowych”.

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top