Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

W dniu 30 stycznia 2024 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru nr FEPK.08.02-IZ.00-001/24 wniosków o dofinansowanie projektów wybieranych w sposób konkurencyjny w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 Priorytet 8/ FEPK.08 Działanie 8.2 Zarządzanie Lokalną Strategią Rozwoju. Nabór będzie trwał od 26 lutego 2024 r. do 12 marca 2024 r.

Wnioski o dofinansowanie projektów w formie elektronicznej należy składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (SOWA EFS) przeznaczonego do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące, z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, dostępnego pod adresem: https://sowa2021.efs.gov.pl.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania z terenu województwa podkarpackiego.

Wsparcie obejmuje przedsięwzięcia mające na celu zapewnienie sprawnej i efektywnej pracy LGD oraz doskonalenie zawodowe osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację LSR.
Zarządzanie wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność obejmuje koszty operacyjne, koszty personelu, koszty szkoleń, koszty finansowe, a także koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją strategii.

Wsparcie obejmuje także animowanie realizacji strategii kierowanej przez społeczność w celu ułatwienia wymiany między zainteresowanymi podmiotami, aby zapewniać informacje i propagować strategię oraz aby wspierać potencjalnych beneficjentów w celu opracowywania operacji i przygotowywania wniosków.

Szczegółowe informacje na temat ogłoszenia o naborze wniosków zawarte zostały w zakładce „FEP 2021-2027”.

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top