Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Samorząd Województwa Podkarpackiego informuje, że w związku z wejściem w życie Uchwały nr 4/2023 Podkomitetu do spraw rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z dnia 21.12.2023 r., oraz podpisaniem umów na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju, zainicjował procedurę wyłonienia przedstawicieli Lokalnych Grup Działania (LGD) do składu Podkomitetu.

Do podkarpackich LGD została skierowana prośba o wytypowanie ze swojego grona dwóch przedstawicieli, reprezentujących stowarzyszenia mające już doświadczenie we wdrażaniu podejścia LEADER. Członkowie reprezentujący LGD wejdą w skład Podkomitetu po zakończeniu procesu wyboru LSR oraz po przeprowadzeniu procedury wyboru przedstawicieli w każdym z województw. Zadaniem wybranych przedstawicieli LGD będzie reprezentowanie całego środowiska LGD z danego województwa.

Do zadań Podkomitetu ds. RLKS należy, m.in. monitorowanie realizacji RLKS oraz LSR, czy wypracowywanie propozycji działań podnoszących efektywność realizacji RLKS.

(format pliku - pdf - rozmiar kilkaset Kb, otwiera się w tym samym oknie)

Dokumenty:

Uchwała nr 4/2023 Podkomitetu ds. RLKS z załącznikiem

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top