Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

W dniach 12-13 lutego br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami lokalnych grup działania z terenu województwa podkarpackiego, którego organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Część merytoryczną szkolenia przygotowali pracownicy Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Podczas spotkania omówione zostały m.in. zagadnienia związane z nową perspektywą finansową, podstawowe zobowiązania stron wynikające z umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w tym m.in. harmonogram naborów wniosków. Omówiony został również aktualny stan wdrażania poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.


Podsumowaniem spotkania była dyskusja związana z tematyką spotkania.

 

Magdalena Sobina – Dyrektor Departamentu PROW, Marek Bednarz – Kierownik Oddziału nadzoru i kontroli nad LGD.

Paweł Stokłosa – Zastępca Dyrektora Departamentu PROW.

Uczestnicy szkolenia - przedstawiciele lokalnych grup działania z terenu województwa podkarpackiego.

Uczestnicy szkolenia - przedstawiciele lokalnych grup działania z terenu województwa podkarpackiego.

Uczestnicy szkolenia - przedstawiciele lokalnych grup działania z terenu województwa podkarpackiego.

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top