Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 9 kwietnia 2024 r. podjął uchwałę nr 585/12526/24 w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Zarządzanie zasobami wodnymi” w zakresie: budowy lub przebudowy otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych lub wódpłynących w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Na zaktualizowanej liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy znalazło się 17 wnioskodawców.


Dostępny dla Województwa Podkarpackiego limit środków pozwoli na zawarcie umów z wszystkimi wnioskodawcami znajdującymi się na zatwierdzonej zaktualizowanej liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy.

 

Do pobrania:

  1. Zaktualizowana lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy.

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top