Serwis Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Województwo Podkarpackie

Serwis Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Województwo Podkarpackie

W dniu 9 października br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami LGD z terenu województwa podkarpackiego. Ze względu na sytuację epidemiologiczną spotkanie zostało zorganizowane w formie on-line.

Podczas spotkania zostały poruszone kwestie związane między innymi ze zmianami w przepisach prawa dotyczących LEADER’a, które zostały dostosowane do zmieniającej się rzeczywistości w czasach epidemii wywołanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Kolejnym zagadnieniem omawianym podczas spotkania było wykorzystanie wolnych środków finansowych w ramach poszczególnych przedsięwzięć, które LGD będą mogły wykorzystać w ramach ogłaszanych przez siebie naborów wniosków o przyznanie pomocy. Ponadto omówiono kwestie techniczne związane z coroczną kontrolą przeprowadzaną przez SW w siedzibach LGD oraz skupiono się na zagadnieniach dotyczących kosztów bieżących związanych z funkcjonowaniem lokalnych grup działania. Spotkanie zakończyło się dyskusją dotyczącą bieżących spraw.

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01, e-mail: urzad@podkarpackie.pl

Back to top