Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 22 sierpnia 2023 r. podjął uchwałę nr 517/10873/23 w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na zaktualizowanej liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy znalazło się 83 wnioskodawców.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1755 z późn. zm.) limit wolnych środków dla Województwa Podkarpackiego po przeliczeniu według obowiązującego w miesiącu sierpniu br. kursu euro – 4,4113 zł, wynosi: 103 946 754,07 zł.

Powyższy limit pozwoli na zawarcie umów z Wnioskodawcami znajdującymi się na zatwierdzonej zaktualizowanej liście operacji na pozycjach od 1 do 56.

Kolejne umowy zawierane będą w momencie pojawienia się wolnych środków (zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, oszczędności przetargowe) pod warunkiem spełnienia przez tych Wnioskodawców warunków przyznania pomocy.

Do pobrania: Zaktualizowana lista operacji - budowa lub modernizacja dróg lokalnych (plik .xlsx, 24 kB, otwiera się w tym samym oknie)

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top