Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

W dniu 11 grudnia 2023 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zatwierdził listę ocenionych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Planu Strategicznego Wspólna Polityka Rolna na lata 2023-2027 (PS WPR na lata 2023-2027) oraz Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (FEP 2021-2027), które zostały złożone w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa w terminie od dnia 11 kwietnia do dnia 7 czerwca 2023 r.

 W naborze zostało złożonych 26 LSR. Wszystkie złożone strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) zostały wybrane.

 

Załącznik:

  1. Uchwała nr 548/ 11597/ 23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) objętych Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 - 2027;
  2. Lista ocenionych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) objętych Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 stanowiąca załącznik do uchwały nr 548/ 11597/ 23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 11 grudnia 2023 r.

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top