Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

Serwis PROW - Województwo Podkarpackie

W dniu 15 kwietnia 2024 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 dla interwencji I.13.1 Leader/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Zarządzanie LSR.

Nabór będzie trwał od 6 maja 2024 r. do 7 czerwca 2024 r.

Wnioski o przyznanie pomocy w formie elektronicznej należy składać za pośrednictwem systemu informatycznego ARiMR PUE dostępnego pod adresem: https://epue.arimr.gov.pl/pl/strona-glowna

O pomoc mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania z terenu województwa podkarpackiego, które zawarły z Zarządem Województwa Podkarpackiego umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PS WPR na lata 2023-2027 oraz FEP 2021-2027.

Wsparcie obejmuje działania mające na celu zarządzanie LSR, jej monitorowanie, ewaluację oraz animowanie, w tym ułatwianie wymiany między zainteresowanymi stronami.

 

Załączniki:

  1. Uchwała nr 586/ 12564/ 24 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
  2. Ogłoszenie o naborze.
  3. Regulamin naboru wniosków o przyznanie pomocy.
  4. Załącznik nr 1 do regulaminu naboru - umowa.
  5. Załącznik nr 2 do regulaminu naboru - wykaz załączników dot. wniosku o przyznanie pomocy.
  6. Załącznik nr 3 do regulaminu naboru - wykaz załączników dot. wniosku o płatność.

© 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Back to top