Serwis Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Województwo Podkarpackie

Serwis Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Województwo Podkarpackie

W dniu 28 czerwca 2022 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W poniedziałek, 27czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie podpisano umowy na dofinansowanie projektów wybranych w ramach konkursu nr 6/2022 dla Partnerów KSOW. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele beneficjentów, a samorząd województwa reprezentowali Wicemarszałkowie Województwa Pani Ewa Draus oraz Pan Piotr Pilch.

Więcej tutaj

Zakończono proces weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach II naboru na „Wsparcie przygotowawcze" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W wyniku zakończonej weryfikacji, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego zawieranych jest 25 umów o przyznanie pomocy z lokalnymi grupami działania z terenu województwa podkarpackiego.

Od 15 czerwca do 29 lipca br. będzie trwał nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020/22.

Zarząd Województwa Podkarpackiego ustalił termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Termin składania wniosków: od 27 czerwca 2022 r. do 25 lipca 2022 r.

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01, e-mail: urzad@podkarpackie.pl

Back to top